SOS Cabin

SOS Cabin

Creació de la pàgina web de l’empresa SOS CABIN, una pàgina autogestionable que permet portar la gestió de diferents tipus de productes sobre la venta de màquinaria que ofereix aquesta empresa.

Descripció

Empresa dedicada a la venda de maquinària per a l'automoció i la indústria, muntatge i manteniment d'instal·lacions de pintura.

Detalls