1. Informació general.

Aquesta pàgina web ha estat creada per MAF Serveis Informàtics, amb caràcter informatiu. L’accés a aquest lloc web suposa l’acceptació per part de l’usuari de totes les condicions d’aquest avís legal. MAF Serveis Informàtics es reserva la facultat de modificar i actualitzar els continguts i la configuració del lloc web i d’aquest avís legal, sense previ avís i sense assumir cap responsabilitat per fer-ho. El domini www.mafsi.net, està enregistrat a favor de MAF Serveis Informàtics. Domicili social a: Polígon Industrial La Quintana, Carrer Comerç, 14-16, 08504 – Sant Julià de Vilatorta. Telèfon de contacte: 686 69 04 61. Adreça de correu electrònic: info@ mafsi.net

2. Propietat intel·lectual de la web.

Tots els drets de propietat intel·lectual del contingut d’aquesta pàgina web i el seu disseny gràfic, són propietat exclusiva de MAF Serveis Informàtics i és a qui li correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos. Per tant, no és permesa la seva utilització, còpia, reproducció, així com la seva eliminació, lesió, alteració i/o modificació, parcial o bé total, temporal o definitiva sense l’autorització expressa i per escrit de MAF Serveis Informàtics. Igualment, tots els signes distintius, marques, noms comercials o signes de qualsevol classe continguts en aquesta pàgina web estan protegits per llei. Per la utilització autoritzada dels continguts del lloc WEB, sempre dintre d’usos informatius o pedagògics, adreceu-vos a info@mafsi.net.

3. Ús de la web: continguts i enllaços.

L’accés és gratuït. Amb caràcter general l’accés a la informació i les utilitats del lloc web no exigeix registre d’usuari previ. MAF Serveis Informàtics no es responsabilitza del mal ús que es realitzi de la web i els seu continguts i recorda que la responsabilitat recau exclusivament en la persona que hi accedeix i els utilitza. Tampoc assumeix cap responsabilitat pel que fa a la informació corresponent a les pàgines webs de tercers a les quals s’accedeixi a través d’enllaços des de la pàgina www.mafsi.net. Aquests enllaços són merament informatius, no constituint en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que s’ofereixin en la pàgina web de destí. En el supòsit que MAF Serveis Informàtics tingui coneixement real que l’activitat o la informació a la que es remet des de aquests enllaços és il·lícita, constitutiva de delicte o pot lesionar béns o drets de tercers susceptibles d’indemnització, actuarà de manera immediata per suprimir o inutilitzar l’enllaç corresponent amb la major rapidesa possible.

4. Indicacions sobre aspectes tècnics.

MAF Serveis Informàtics no assumeix cap responsabilitat que derivi d’errades o problemes tècnics que no li corresponguin, des de la possible desconnexió de la xarxa d’Internet fins a problemes causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del seu control. Des de MAF Serveis Informàtics no es garanteix l’absència de virus i d’altres elements que puguin causar danys en els sistemes informàtics i per tant no es fa responsable dels danys i perjudicis que es puguin derivar de l’accés a aquest lloc web, com virus informàtics o altres programes nocius que puguin afectar el sistema informàtic de l’usuari. Al mateix temps declina tota responsabilitat davant de possibles danys o prejudicis que pugui patir l’usuari com a conseqüència d’errades, defectes i omissions en la informació que facilita quan procedeixi de terceres fonts.

5.Advertiment sobre utilització de cookies.

MAF Serveis Informàtics adverteix que aquesta utilitza cookies analítiques amb la finalitat de recollir estadístiques per millorar la pàgina web. L’usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa de navegació.

6. Tractament de dades de l’usuari.

En el formulari de la pàgina web, quan l’usuari faciliti el seu correu electrònic personal, autoritza a MAF Serveis Informàtics al tractament automatitzat del seu correu electrònic. MAF Serveis Informàtics no cedirà ni comunicarà a tercers el correu electrònic sense el consentiment de l’usuari.

7. Legislació i jurisdicció aplicable.

Amb caràcter general, les relacions amb els usuaris, que es derivin de la prestació dels serveis continguts en aquesta pàgina web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola. Els usuaris d’aquesta pàgina web són conscients de tot el que hi ha exposat i ho accepten voluntàriament.